Andrzej Byrwa

prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Gminie Przeworsk

Konwent Kierowników Jednostek Komunalnych Województwa Podkarpackiego