Rejestracja

Zapraszamy do zarejestrowania się.

Informacje organizacyjne

Termin kongresu:  17-18 czerwca 2019 r.
Miejsce kongresu: Hotel AIRPORT Okęcie w Warszawie

 

Recepcja kongresu będzie czynna od godz. 9:00 dnia 17.06.2019 r. do zakończenia Kongresu, 

Hotel AIRPORT Okęcie (ul. 17 stycznia 24, 02-148 Warszawa)

 

  • Warunkiem zgłoszenia udziału jest elektroniczna rejestracja on-line 

    rejestracja on-line 
  • lub przesłanie karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem przelewu na adres e-mail:  j.labus@abrys.pl

           pobierz KARTĘ ZGŁOSZEŃ na KONGRES

            INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  • O wpisaniu na listę uczestników zostaną Państwo poinformowani e-mailem. 
  • Anulacji zgłoszenia można dokonać faksem lub e-mailem do dnia 31.05.2019 r. UWAGA: Rezygnacja po tym terminie zobowiązuje do dokonania opłaty za udział w Kongresie. 
  • Niedokonanie wpłaty nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału. Zamiast zgłoszonej osoby w Kongresie może wziąć udział inny pracownik firmy.
  • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie.
  • Warunki organizacyjne określone w zaproszeniu nie mają zastosowania dla kart zgłoszeń przesyłanych po terminie 14.06.2019 r. W tym przypadku warunki organizacyjne należy ustalić indywidualnie z organizatorem.
Przejdź do strony: Warunki uczestnictwa
Przejdź do strony: Zakwaterowanie