Rejestracja

Zapraszamy do zarejestrowania się.

Informacje organizacyjne

Termin kongresu:  17-18 czerwca 2019 r.
Miejsce kongresu:  

Recepcja kongresu będzie czynna od godz. 9:00 dnia 17.06.2019 r. do zakończenia Kongresu, 

 

 • Warunkiem zgłoszenia udziału jest elektroniczna rejestracja on-line 

  rejestracja on-line 

  lub przesłanie karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem przelewu na adres e-mail:  j.labus@abrys.pl

  Pobierz kartę zgłoszenia na Kongres
 • Pobierz kartę zgłoszenia na Galę
 • O wpisaniu na listę uczestników zostaną Państwo poinformowani e-mailem. 
 • Anulacji zgłoszenia można dokonać faksem lub e-mailem do dnia 15.05.2019 r. UWAGA: Rezygnacja po tym terminie zobowiązuje do dokonania opłaty za udział w Kongresie. 
 • Niedokonanie wpłaty nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału. Zamiast zgłoszonej osoby w Kongresie może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie.
 • Warunki organizacyjne określone w zaproszeniu nie mają zastosowania dla kart zgłoszeń przesyłanych po terminie 30.05.2019 r. W tym przypadku warunki organizacyjne należy ustalić indywidualnie z organizatorem.
 • Informacje organizacyjne 
Przejdź do strony: Warunki uczestnictwa