Przejdź do strony: Kongres
Przejdź do strony: Rejestracja

Program

 

 

Pobierz program: program_envicon_water_2019.pdf

DZIEŃ 1/ PONIEDZIAŁEK/ 17 czerwca 2019, Warszawa

Hotel Airport Okęcie

 

1 SESJA / Polska Polityka Wodna

Prowadzenie sesji: Kalina Olejniczak, redaktor prowadząca miesięcznik „Wodociągi-Kanalizacja”

10:00
Uroczyste otwarcie Kongresu

10:15

Wyzwania w gospodarce wodnej w Polsce

Anna Moskwa, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

10:30
Zmiana nomenklatury i postępowanie z komunalnymi osadami ściekowymi
Sławomir Mazurek, Ministerstwo Środowiska

10:45
18 miesięcy doświadczeń współpracy z sektorem

Przemysław Daca, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

11:00 
Perspektywy finansowania w nowym rozdaniu funduszy 2021-2027
Przedstawiciel, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*

11:15
Nowe możliwości współpracy i wsparcia dla branży 
Paweł Ciećko, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

11:30

Uwarunkowania organizacyjno-prawne, dylematy branży wod-kan związane z wdrożeniem nowych rozwiązań gospodarowania wodami

Dorota Jakuta, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”

11:45

Potencjał rozwojowy, ograniczenia i potrzeby inwestycyjne branży wodno-ściekowej 
z perspektywy przedsiębiorstw wod-kan    

Przedstawiciel, MPWiK Warszawa

12:00
PRZERWA KAWOWA

12:30

PANEL DYSKUSYJNY: Dialog pomiędzy partnerami w branży wod-kan. Potrzeby inwestycyjne 
i niezbędne zmiany

Moderator: Piotr Talaga, redaktor prowadzący miesięcznik „Przegląd Komunalny”

Paneliści:

Anna Moskwa, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Sławomir Mazurek, Ministerstwo Środowiska

Przemysław Daca, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Przedstawiciel, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*

Tadeusz Rzepecki, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”

Przedstawiciel, MPWiK Warszawa

 

2 SESJA / Projekt dyrektywy w sprawie jakości wody do picia – wyzwania dla branży

#mikroplastiki #zanieczyszczenia chemiczne #ROP

Prowadzenie sesji: dr Tadeusz Bochnia, Wodociągi Miasta Krakowa

13:30 

Dyrektywa w sprawie jakości wody do picia - aktualne działania Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

dr inż. Małgorzata Bogucka-Szymalska, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

13:45

Branża wod-kan wobec problemu nowych zanieczyszczeń. Jak sprostać dyrektywie o jakości wody do picia

dr Klara Ramm, Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie", przedstawicielka Polski w federacji EurEau

14:00

Doświadczenia i wnioski Parlamentu Europejskiego dotyczące dyrektywy w sprawie jakości wody do picia

Andrzej Grzyb, Poseł do Parlamentu Europejskiego

14:15

Wpływ zanieczyszczeń chemicznych wody na zdrowie oraz dostępne metody badań

 

14:30

LUNCH

 15:30

Mikroplastik w wodach Bałtyku – projekt FanpLESStic-sea - jak Gdańsk będzie walczył z mikroplastikiem* 

Ryszard Gajewski, Gdańskie Wody

15:45

System ZSI - wsparcie obsługi procesów przedsiębiorstwa wod.-kan.

Wojciech Gębski, UNISOFT

16:00
Implementacja ROP w sektorze wod.-kan. – wyzwania i ograniczenia prawne

Jędrzej Bujny, Kancelaria Maciak Mataczyński Adwokaci Sp. K

16:15

Jak skutecznie eliminować mikroplastiki i farmaceutyki w procesie oczyszczania wody

16:30
Ograniczenia techniczne i możliwe rozwiązania związane z implementacją ROP

dr Tadeusz Bochnia, Wodociągi Miasta Krakowa

16:45

PANEL DYSKUSYJNY

Wyzwania związane z wprowadzeniem nowej dyrektywy w sprawie jakości wody do picia

Moderator: dr Klara Ramm, Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie", przedstawicielka Polski w federacji EurEau

Paneliści:

dr Tadeusz Bochnia, Wodociągi Miasta Krakowa

dr inż. Małgorzata Bogucka-Szymalska, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Janusz Dawidziak, Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja

Ryszard Gajewski, Gdańskie Wody

Andrzej Grzyb, Poseł do Parlamentu Europejskiego

17:30
Zakończenie sesji i podsumowanie 

19:30

Gala Kongresu w Teatrze Capitol

Strefa inspiracji edukacji ekologicznej

Działania edukacyjne i CSR w branży wod-kan

Prowadzenie sesji: Kalina Olejniczak, redaktor prowadząca miesięcznik "Wodociągi-Kanalizacja"

13:30 

Działania edukacyjne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Sergiusz Kieruzel, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

13:45

Problemy z pozataryfowym traktowaniem edukacji ekologicznej

Wystąpienie partnera

14:00

Od oczyszczania do uzdatniania – pomysły na edukację ekologiczną

Małgorzata Masłowska-Bandosz, Abrys 

14:15

Działania CSR na przykładzie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi

Miłosz Wika, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi

14:30 
LUNCH

15:30

Działania CSR w branży komunalnej

Wystąpienie partnera

15:45

Działania edukacyjne na przykładzie działań RPWiK w Chrzanowie

Tadeusz Arkit,  Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Chrzanowie

16:00

Panel dyskusyjny: Co ogranicza rozwój edukacji ekologicznej w branży wod-kan i jakie są sposoby na prowadzenie efektywnych działań edukacyjnych

Współpraca samorządu i przedsiębiorstwa wod-kan

Moderator:

Paneliści:

Sergiusz Kieruzel, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Małgorzata Masłowska-Bandosz, Abrys

Tadeusz Arkit,  Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Chrzanowie

17:00 
Zakończenie sesji 

19:30 
Uroczysta Gala Kongresu w Teatrze Capitol

 

 

 

 

DZIEŃ 2/ WTOREK/ 18 czerwca 2019, 

Airport Hotel Okęcie, ul. 17 Stycznia 24, 02-148 Warszawa

 

3 SESJA / Gospodarka wodna, zmiany klimatu i wpływ człowieka

#MiastoGąbka #retencja #wodyopadowe #zmianyklimatu #susza #powódź

 

10:00
Miejskie plany adaptacji do zmian klimatu
 

10:15
Ochrona przeciwpowodziowa
Grzegorz Szymoniuk, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

10:30
Stop suszy - plan przeciwdziałania skutkom suszy
Wojciech Skowyrski, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

10:45
Założenia Planu rozwoju retencji oraz stan prac nad rozporządzeniem KE ws. ponownego wykorzystania wody
dr inż. Małgorzata Bogucka-Szymalska, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

11:00
Zielonogórskie plany zagospodarowania wód opadowych i roztopowych

Łukasz Wieliczko, „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

11:30
Przerwa na kawę

12:00
Wojewódzkie Fundusze/Regionalne Programy Operacyjne

12:15
Finansowanie inwestycji w branży wodno-kanalizacyjnej
Andrzej Kruk, Saur Polska

12:30
PANEL DYSKUSYJNY: Czy branża jest gotowa przyjąć nowe rozporządzenie dotyczące ponownego wykorzystania wody? Czy zaproponowany sposób wykorzystania ścieków jest powszechny i czy nowa regulacja będzie miała zastosowanie w rolnictwie?

Paneliści:
Przedstawiciel Związku Gmin Wiejskich*
Anna Klisowska, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Paweł Rusiecki, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Przedstawiciel, Przedsiębiorstwo wod-kan*

13:15
Przerwa na kawę

4 SESJA / Co dalej z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Prowadzenie sesji: Kalina Olejniczak, redaktor prowadząca miesięcznik "Wodociągi-Kanalizacja"

 

13:30
Planowane zmiany w zakresie zmiany ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu ludności w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
Sylwia Taszarek, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

13:45
Stanowisko Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie" w sprawie nowej ustawy
Tadeusz Rzepecki, Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie"

14.00
Prezentacja najważniejszych (od strony prawnej) obszarów problemowych z punktu widzenia praktyki działania przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych
Łukasz Ciszewski, Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmonowski i Wspólnicy

14:15
PANEL DYSKUSYJNY: Kierunek zmian w zakresie nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu ludności w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
Moderator: Kalina Olejniczak, redaktor prowadząca miesięcznik "Wodociągi-Kanalizacja"
Paneliści:
Sylwia Taszarek, Ministerstwo Gospodarki, Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Paweł Rusiecki, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Tadeusz Rzepecki, Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie"
Łukasz Ciszewski, Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy
Przedstawiciel, Związek Miast Polskich*
Przedstawiciel przedsiębiorstwo wod-kan

5 SESJA / Sesja innowacje i inspiracje managerskie

Prowadzenie sesji: Zbigniew Gieleciak, Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tychach

15:50

Efektywność energetyczna oczyszczalni ścieków podstawą zarządzania przedsiębiorstwem wod-kan przyszłości

Zbigniew Gieleciak, Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tychach

16:10

Pierwsza w Polsce instalacje do odzysku fosforu - oczyszczalnia ścieków w Cielczy

Przedstawiciel, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie*

16:25

Każde pokolenie ma swój czas

Józef Natonek, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie

16:40

Elementy turkusowego zarządzania oraz motywowanie pracowników różnych szczebli

Piotr Trojanowski, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Warcie

17:00

Zakończenie sesji i Kongresu

* Organizator zastrzega, że program może ulec zmianie
** Wystąpienie niepotwierdzone

Pobierz program: program_envicon_water_2019.pdf

 

Przejdź do strony: Partnerzy i Patroni
Przejdź do strony: Współpraca z partnerami
Przejdź do strony: Galeria 2018
Przejdź do strony: Galeria 2017
Przejdź do strony: Galeria 2016