Przejdź do strony: Kongres

Program

DZIEŃ 1/WTOREK/16 MAJA 2017

11:00
Uroczyste otwarcie Kongresu

I SESJA INAUGURACYJNA

11:15
Kierunki rozwoju gospodarki wodno-ściekowej w Polsce,
Mariusz Gajda, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Środowiska
11:30
Kierunki rozwoju usług wodociągowych w krajach Unii Europejskiej
Bruno Tisserand, Prezes EurEAU, Klara Ramm, Członek prezydium EurEAU
11:45
Sytuacja branży wod-kan w Polsce a na Ukrainie
Jurij Żerlicyn, Prezes, Ukraińskie Stowarzyszenie G ospodarki Wodno-Kanalizacyjnej - Ukrwodokanaleologija w Kijowie
11:55
Czy branży potrzebny jest regulator?
Dorota Jakuta, Prezes, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”
12:10
PANEL DYSKUSYJNY Rola przedsiębiorstw komunalnych w gospodarce narodowej
Tomasz Szymkowiak, Dyrektor ds. Wydawnictw, Abrys; dr inż. Tadeusz Rzepecki, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”; dr inż. Paweł Chudziński, Aquanet; Ryszard Sobieralski, Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o., Nowogard; Przemysław Paul, Deloitte, Warszawa.
13:00
PRZERWA KAWOWA

II SESJA Branża wod-kan w nowych realiach prawnych (sesje równoległe II i III)

13:30
Regulacyjne zmiany w Prawie wodnym
Przedstawiciel, Kancelaria Prawna*; dr Jędrzej Bujny, Kancelaria prawna Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci Sp. K., Poznań
13:45
Kierunek rozwoju krajowej gospodarki wodno-ściekowej w myśl założeń Ministerstwa Rozwoju
dr inż. Tomasz Warężak, Ekspert Ministerstwa Rozwoj u, Instytut Nowych Technologii Inżynierii Środowiska
14.00
Problematyka przyłącza i przyłączania do sieci w projekcie Kodeksu urbanistyczno-budowlanego
prof. dr hab. Bartosz Rakoczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 14:15
Od ewidencji do kalkulacji. Kalkulacje taryf w Zintegrowanym Systemie Informatycznym ZSI UNISOFT
Wojciech Stefaniak, Unisoft Sp. z o.o.

 

14.30 
PANEL DYSKUSYJNY: Branża wod-kan wnowych realiach prawnych
Piotr Talaga, Zastępca Redaktor Naczelnej "Przeglądu Komunalnego", Abrys; Mariusz Gajda, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Środowiska; Iwona Koza, Prezes Zarządu, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Warszawa; mec. Łukasz Ciszewski, Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k., Henryk Milcarz, Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.

III SESJA Gospodarka o obiegu zamkniętym

13:30
Wody opadowe szanse i zagrożenia dla miast przyszłości
prof. dr hab. Maciej Zalewski, Uniwersytet Łódzki
13:45
Gospodarka cyrkulacyjna w gospodarce wodno-ściekowej-osadowej
prof. dr hab. inż. Marek Gromiec, WSEiZ/Politechnik a Warszawska
14:00
Jak skutecznie konkurować na rynku technologii dla gospodarki wodno-ściekowej dzięki weryfikacj i ETV
Izabela Ratman-Kłosińska, Kierownik Jednostki Weryf ikującej Technologie Środowiskowe, Instytut Ekologi i Terenów Uprzemysłowionych, Katowice

14:10 
Gospodarka o obiegu zamkniętym w zagospodarowaniu osadów ściekowych
Ewa Kwast,  Ambasada Królestwa Norwegii

14:40
PANEL DYSKUSYJNY: Gospodarka o obiegu zamkniętym – wyzwania dla branży
prof. dr hab. inż. Marek Gromiec, WSEiZ/Politechnika Warszawska
15:00
LUNCH, czas na zwiedzanie stoisk targowych
19:30
Gala Kongresu ENVICON Water
W programie Gali:
• Rozstrzygnięcie prestiżowych konkursów organizowanych przez miesięcznik Wodociągi –Kanalizacja oraz Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”
• Energetyzujący koncert zespołu Myslovitz
• Wyśmienity Bankiet

DZIEŃ 2/ŚRODA/17 MAJA 2017

9:00
Poczęstunek i otwarcie drugiego dnia obrad

IV SESJA Izraelski cud: jak kraj pustynny stał się wodną superpotęgą? Opiekun sesji: Ambasada Izraela

10:00
Izraelski cud: jak kraj pustynny stał się wodną superpotęgą?
Omer Vardi, Israel Water Authority
11:00
PANEL DYSKUSYJNY: Innowacyjne technologie wodne. Przy udziale firm izraelskich (wykrywanie przecieków, bezpieczeństwo wody, monitoring)
Moderator: Adi Yefet, Dyrektor Sektora Wodnego, Israel NewTech – Narodowy Program Energii i Wody, M inisterstwo Gospodarki i Przemysłu oraz reprezentanci firm izraelskich. Wystąpienia firm izraelskich w formie TED
11:45
PRZERWA KAWOWA

V SESJA Zarządzanie

12:00
Doskonalenie procesów w okresie cyfrowej transformacji przedsiębiorstw;
prof. dr hab. Szymon Cyfert, prof. zw. UEP, Uniwers ytet Ekonomiczny w Poznaniu; dr hab. Grzegorz Bełz prof. UEW, Uniwersytet Ekonom iczny we Wrocławiu
12:20
Model biznesu przedsiębiorstwa wodociągowego;
dr hab. inż. Tadeusz Falencikowski, prof. nadzw. PG , Politechnika Gdańska dr inż. Paweł Chudziński, Aquanet, Poznań
12.40
Zasobowo-procesowy rachunek kosztów w branży wod-kan;
dr Tomasz Zieliński, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
13:00
PANEL DYSKUSYJNY
13:30
PRZERWA KAWOWA

VI SESJA Komunikacja i PR

14:00
Stosowane badania społeczne dla potrzeb usług komunalnych;
dr hab. Ryszard Cichocki, prof. UAM, Uniwersytet im . Adama Mickiewicza w Poznaniu;
14:15
Stosowane badania społeczne jako narzędzie monitorowania i kształtowania jakości produktów i usług;
dr hab. Piotr Jabkowski, Uniwersytet im. Adama Mick iewicza w Poznaniu;
14.30
Stosowane badania społeczne wizerunku spółki jako narzędzie budowania relacji z otoczeniem społecznym;
dr Piotr Cichocki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicz a w Poznaniu;
14:45
Stosowane badania społeczne jako narzędzie dla celów zarządzania spółką
dr Witold Nowak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
15:00
PANEL DYSKUSYJNY: Skąd wiemy, jak kształtować nasze produkty i usługi, żeby nasi klienci bardzi ej nas cenili i lubili?
dr Piotr Cichocki, Uniwersytet Warszawski
15:25
Zakończenie Kongresu
15:30
LUNCH
Przejdź do strony: Prelegenci
Przejdź do strony: Komitet naukowy
Przejdź do strony: Partnerzy i Patroni
Przejdź do strony: Współpraca z partnerami
Przejdź do strony: Galeria 2017
Przejdź do strony: Galeria 2016