Przejdź do strony: Gala
Przejdź do strony: Konkursy
Przejdź do strony: Kapituła konkursu

Podczas uroczystej gali III Międzynarodowego Kongresu ENVICON Water ogłoszono zwycięzców konkursów Manager Roku 2017 Wod-Kan i Inwestycja Roku 2017 Wod-Kan.

Nagrody przyznano następującym managerom:

– w kategorii do 30 tys. mieszkańców: Andrzej Byrwa, prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Gminie Przeworsk;

– w kategorii od 30 tys. do 100 tys. mieszkańców: Mieczysław Kostyra, prezes Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji;

– w kategorii powyżej 100 tys. mieszkańców: Andrzej Wójtowicz, prezes „Wodociągi Słupsk”.

Za najlepsze inwestycje roku 2017 zostały uznane przez głosujących:

– w kategorii do 30  tys. mieszkańców: modernizacja oczyszczalni ścieków ,,Leśna” pod kątem przystosowania do usuwania związków biogennych zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach;

– w kategorii od 30 do 100 tys. mieszkańców: przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Otwocku – zadanie II, III i IV, zrealizowane przez Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji;

– w kategorii powyżej 100 tys. mieszkańców: wysokoefektywne przetwarzanie osadów ściekowych w procesie termicznej hydrolizy i głębokiej fermentacji na oczyszczalni w Tarnowie zrealizowane przez Tarnowskie Wodociągi.

Summa cum laude, : Wojciech Jassak, wieloletni prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku o

Zwycięzcom gratulujemy!

Przejdź do strony: Laureaci 2017
Przejdź do strony: Laureaci 2016
Przejdź do strony: Gala foto 2019
Przejdź do strony: Gala foto 2018