Przejdź do strony: Gala
Przejdź do strony: Konkursy

Kapituła konkursu

Kapitułę konkursów tworzą przedstawiciele organizatorów: Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie" i firmy Abrys oraz przedstawiciele organizacji branżowych.

Dorota Jakuta

prezes Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie"

Kalina Olejniczak

redaktor prowadząca miesięcznik "Wodociągi-Kanalizacja"

Tomasz Szymkowiak

dyrektor ds. wydawnictw, Abrys

Paweł Sikorski

Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie"

Małgorzata Paździor-Rocławski

Stowarzyszenie "Wodociągi Kujaw i Pomorza"

Ryszard Szambelańczyk

Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich

Andrzej Byrwa

prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Gminie Przeworsk

Konwent Kierowników Jednostek Komunalnych Województwa Podkarpackiego

Władysław Karol Jacewicz

dyrektor ds. ekonomicznych Stowarzyszenia „Staropolski Klaster Wodny”

Przejdź do strony: Laureaci 2018
Przejdź do strony: Laureaci 2017
Przejdź do strony: Laureaci 2016
Przejdź do strony: Gala foto 2019
Przejdź do strony: Gala foto 2018