Przejdź do strony: Gala
Przejdź do strony: Konkursy

Kapituła konkursu

Kapitułę konkursów tworzą przedstawiciele organizatorów: Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie i firmy Abrys oraz przedstawiciele organizacji branżowych.

Robert Rosa

wiceprezes zarządu Abrys
(organizatora kongresu)

Martyna Matuszczak

redaktor prowadząca miesięcznik
„Wodociągi-Kanalizacja” (Abrys)

Dorota Jakuta

prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie (IGWP)

Anna Lembicz

główny specjalista ds. marketingu i public relations IGWP

Mecenas Maciej Kiełbus

Dr Krystian Ziemski & Partners
Kancelaria Prawna

Ewa Jaroszewska

dyrektor biura Regionalnego Stowarzyszenia Wodociągowego z siedzibą w Olsztynie

Janusz Dulik

prezes zarządu MPWiK w Piekarach Śląskich,
członek zarządu Śląskiego Klastra Wodnego

Małgorzata Paździor-Rocławski

dyrektor Stowarzyszenia „Wodociągi Kujaw i Pomorza”

Maciej Ganowicz

prezes zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej w Wolsztynie - Stowarzyszenie „Wodociągi Wielkopolskie”

Marek Kornatowski

prezes zarządu Fundacji „Dolnośląskie Forum Wodociągowe”,
członek zespołu zarządzającego, zastępca dyrektora ds. rozwoju MPWiK we Wrocławiu
 

Andrzej Maziarz

kierownik JRP Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach - Stowarzyszenie „Wodociągi Podlaskie”

Andrzej Byrwa

Konwent Kierowników Jednostek Komunalnych Województwa Podkarpackiego

Władysław Karol Jacewicz

dyrektor ds. ekonomicznych Stowarzyszenia „Staropolski Klaster Wodny”

Przejdź do strony: Laureaci 2017
Przejdź do strony: Laureaci 2016
Przejdź do strony: Gala 2017
Przejdź do strony: Gala 2016